Zielona linia 19 524

Strona w kotraście BIP

Centrala (32) 618-19-00

Fax: (32) 618-19-01

urzad@pup-jaworzno.pl

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2014 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Statystyki graficzne
Jesteś tutaj:
Dodane przez: T P (2014-09-29 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2014-09-29 14:06)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniach 28 – 29 października 2014r. na Uniwersytecie w Urbino we Włoszech odbędą się targi „Career Day”. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości na temat korzyści, jakie przynosi mobilność zawodowa oraz usługi EURES. W wydarzeniu weźmie udział doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, którego zadaniem będzie m.in. promowanie ofert pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z zagranicy. W związku z powyższym, pracodawcy zainteresowani promocją swoich ofert pracy podczas targów pracy we Włoszech proszeni są o przesłanie ewentualnych ofert drogą elektroniczną na adres: gzon@wup-katowice.pl do dnia 20 października 2014r.

więcej
Dodane przez: T P (2014-09-29 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2014-09-29 14:06)

Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej
Dodane przez: T P (2014-09-29 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2014-09-29 14:06)

Możliwość ubiegania się o środki Krajowego Fundusz Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

więcej
Dodane przez: T P (2014-09-29 13:59) | Zmodyfikowane przez: (2014-09-29 14:06)

więcej
Dodane przez: S K (2014-09-09 09:11) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-09-09 09:22)

więcej
Dodane przez: S K (2014-09-09 09:11) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-09-09 09:22)

Możliwość ubiegania się o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza osoby do 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy do składania wniosku na bon szkoleniowy.

więcej
Dodane przez: S K (2014-09-09 09:11) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-09-09 09:22)

Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia

masz możliwość skorzystania ze stażu w ramach bonu stażowego

O przyznanie bonu stażowego mogą ubiegać się osoby:

 • dla których został ustalony II profil pomocy,

 • w uzasadnionych przypadkach osoby bezrobotne dla których został ustalony profil I

W ramach posiadanych środków w bieżącym roku istnieje możliwość przyznania 13 bonów stażowych na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Wobec powyższego osoby, bezrobotne zainteresowane przyznaniem bonu stażowego, proszone

są o kontakt z doradcą klienta.

więcej
Dodane przez: S K (2014-09-09 09:11) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-09-09 09:22)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości organizowania szkoleń osób bezrobotnych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych. Szkolenia realizowane są na zapotrzebowanie zgłaszane przez Pracodawcę, który określa zakres programowy dostosowany do specyfiki firmy.

Korzyści dla pracodawcy:

- uczestnictwo w doborze kandydatów na szkolenie, będących jednocześnie potencjalnymi pracownikami;

- możliwość zaproponowania instytucji szkoleniowej, której zostanie powierzone szkolenie;

- dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia do wymagań pracodawcy;

- pozyskanie pracownika posiadającego kwalifikacje dostosowane do jego potrzeb.

więcej
Dodane przez: S K (2014-08-11 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-08-11 11:09)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do korzystania z usług elektronicznych dostępnych poprzez portal www.praca.gov.pl, a w szczególności nowych wniosków elektronicznych dotyczących:

 • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • uzupełnienia załączników do wniosków o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy,
 • pism do Urzędu,
 • zgłoszenia oferty pracy.
więcej
Dodane przez: S K (2014-08-11 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-08-11 11:09)

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z projektu “Wiedzieć znaczy żyć”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski. Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej. Beneficjenci będą mogli skorzystać z porad specjalistów:

 • prawnika

 • specjalisty prawa pracy i bhp

 • doradcy ds. osób niepełnosprawnych

 • specjalisty pracy socjalnej

Link do strony internetowej: www.fundacja.srem.co/cel

więcej
Dodane przez: S K (2014-08-11 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-08-11 11:09)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Kierunek przedsiębiorczość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 PO KL oraz Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach w/w. projektu - uczestnik zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 • informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki,
 • oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.
więcej
Dodane przez: S K (2014-08-11 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-08-11 11:09)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości wprowadzenia zmiany w zapisie treści § 3 ust. 3 Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej przedstawiamy treść zapisu § 3 ust. 3 umowy jw. przed i po wprowadzeniu modyfikacji:    

więcej
Dodane przez: S K (2014-05-30 08:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-05-30 08:58)
    

W związku z wejściem w życie z dniem 27 maja 2014 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zamieszcza poniżej tekst w/w ustawy wraz
z nowelizacją:

 

   
                                 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)
zmiana ustawy ogłoszona w dniu 12 maja 2014r.
więcej
Dodane przez: S K (2014-05-30 08:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-05-30 08:58)

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany organizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie związane z obsługą klienta. Podział osób bezrobotnych wg liter nazwiska, obsługiwanych przez indywidualnych doradców klienta, obowiązujący od dnia 26 maja 2014 r.:

 

LITERY

DORADCA KLIENTA

NR POKOJU

NR TELEFONU

A - B

Agata Wnorowska

114

32 618-19-14

C - Dy

Adriana Moryc

Dz - Gru

Katarzyna Piszczek

115

32 618-19-15

Gry - Kal

Katarzyna Siemek

Kał - Kow

Natalia Marszałek

116

32 618-19-16

Koz - L

Anna Żbik

Ł - Muc

Wanda Chabiniak

117

32 618-19-17

Mud - Piech

Daria Gucik

Pieci - Są

Anna Gut

118

32 618-19-18

Sb - Szc

Ewelina Burak

Szd - Wie

Monika Woźniak

119

32 618-19-19

Wif - Ż

Magdalena Piech-Baran


Za niedogodności związane ze zmianami przepraszamy.

więcej
Dodane przez: S K (2014-05-30 08:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-05-30 08:58)

Nowe formy pomocy skierowane do osób bezrobotnych i pracodawców (m.in. bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie) wprowadzone przez nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie z chwilą otrzymania dodatkowych środków na ten cel o czym poinformujemy stosownym komunikatem.

więcej
Dodane przez: S K (2014-05-30 08:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-05-30 08:58)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji konkursu dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością LODOŁAMACZE 2014. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa. Więcej informacji na stronach: www.lodolamacze.info.pl, www.popon.pl oraz pod nr telefonu: (32) 745 27 20, 509 825 167.

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-09 07:15) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-09 07:29)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zakończył się nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Twarzą w twarz z rynkiem pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Listy Rankingowe do pobrania poniżej:

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-09 07:15) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-09 07:29)

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne posiadające niepełnosprawność znaczną lub umiarkowaną do udziału w projektach:

 • Absolwent II - Osoby w wieku 16 – max 30 lat ze znacznym lub umiarkowanym – sprzężonym stopniem niepełnosprawności
 • 45+ II - Osoby w wieku 45-65 lat ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
więcej
Dodane przez: S K (2014-04-09 07:15) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-09 07:29)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w programie  „JUNIOR”, celem którego jest  umożliwienie wejścia w życie zawodowe,  odbycie stażu oraz zdobycie zatrudnienia, młodym osobom  niepełnosprawnym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w PUP Jaworzno,
ul. Północna 9b, pok. 120,  tel. 32 61-81-920.

 

więcej
Dodane przez: S K (2014-04-09 07:15) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-09 07:29)

 

W związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego „Nasze wsparcie – Twój sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w projekcie osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy przez podjęcie zatrudnienia z zastosowaniem działań aktywizujących oraz zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie przy ul. Północnej 9b w pokoju 112, I piętro oraz pod nr telefonu 32 61 81 912.
Szczegóły projektu...

więcej
Forma aktywizacji Miejscowość Adresat Miejsc Stanowisko Ważność oferty
Plan szkoleń na 2014 rok PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2014-03-25 do 2014-12-31 szczegóły
Porady grupowe PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2013-11-28 do 2014-12-31 szczegóły
Pierwsza stronapierwsza Poprzednia stronapoprzednia Strona nr: 1 Następna stronanastępna Ostatnia stronaostatnia
Projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

"Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości"

Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz innych pracowników sektora oświaty zwolnionych
po 31 grudnia 2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

W ramach projektu będzie można skorzystać ze szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, substydiowanego zatrudnienia, poradnictwa zawodowego
i psychologicznego. Więcej informacji pod adresem: http://www.wup-katowice.pl/pl/aktualnosc/0/1406547182

Dodane przez: S K (2014-08-11 08:07) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-08-13 08:50)
Trener pracy moją szansą! Weź udział w projekcie dla pełnoletnich bezrobotnych niepełnosprawnych!

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w programie pn. „Trener pracy moją szansą! - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program aktywizacji społeczno – zawodowej skierowany jest do 40 osób pełnoletnich, niezatrudnionych oraz posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Celem programu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. W ramach programu uczestnicy/uczestniczki objęci zostaną indywidualnym wsparciem trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa.

Nie czekaj! Ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji nt. programu znajdziesz TUTAJ

lub pod numerami tel.: 728-603-622, 731-705-806, 731-705-781  

Dodane przez: S K (2014-03-04 13:49) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-25 13:33)
Chcesz zostać programistą?

Jeśli chcesz zostać programistą komputerowym wejdź na stronę internetową:
www.kuzniaprogramistow.pl

Misją Fundacji Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP jest wspieranie rozwoju branży informatycznej w Polsce. Fundacja podjęła inicjatywę pod nazwą „Kuźnia Programistów”, której zadaniem jest promocja zawodu programista wraz z umożliwieniem rożnym grupom zawodowym i wiekowym nauki programowania od podstaw. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnego e-learningowego kursu programowania. Więcej informacji nt. kariery programisty na www.kuzniaprogramistow.pl

Dodane przez: S K (2013-12-09 11:30) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-09 11:30)
Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób z niepełnoprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne, jak również ich opiekunów, dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej grupy odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się min.:

 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia zawodowe,
 • poradnictwo i pośrednictwo pracy,
 • konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z współistniejącymi innymi schorzeniami,
 • pozostają bez zatrudnienia i nie wykonują pracy zarobkowej,
 • mieszczą się w przedziale wiekowym od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet) do 64 lat (w przypadku mężczyzn)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Więcej informacji nt. projektu znajdziesz w załączonym pliku na stronie internetowej: www.itntegracja.org oraz pod nr tel.: 505-606-661, 505-606-746, e-mail: katowice@integracja.org

Dodane przez: S K (2014-08-29 09:54) | Zmodyfikowane przez: (2014-08-29 09:54)
Trening Smaków

                                                         

 

 

 

Firma EVACO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Trening Smaków” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro przedsiębiorstw z województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Projekt zakłada bezpłatny udział w szkoleniach obejmujących 88 godzin szkoleniowych prowadzonych przez znakomitych trenerów oraz zapewnia zapoznanie się z nowymi trendami sztuki kulinarnej i nowoczesnym sprzętem gastronomicznym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje szkoleń w następujących terminach:

 • styczeń – czerwiec 2014r.,

 • czerwiec – listopad 2014r.,

 • wrzesień 2014r. - luty 2015r.

Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na: www.treningsmakow-slask.pl

Dodane przez: S K (2013-12-27 12:27) | Zmodyfikowane przez: S K (2013-12-27 12:27)
Zapraszamy do udziału w projekcie „NOWY ZAWÓD = PEWNA PRACA”

 

 

 

Firma TERRA  Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza osoby zainteresowane do II tury naboru do projektu „Nowy zawód = pewna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczną osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (w szczególności długotrwałego) i ubóstwa, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie tych osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne  - indywidualne oraz  grupowe,
 2. Szkolenie zawodowe -  pracownik ds. kadr i płac, sprzedawca,  pracownik kancelaryjny,
 3. Szkolenia językowe -  język angielski oraz niemiecki,
 4. Szkolenia komputerowe -  ECDL Start,
 5. Staż u pracodawców ( 6 m-cy) w zawodzie, w którym uczestnik projektu odbył szkolenie zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na : www.nowyzawod-pewnapraca.pl

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:19) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:19)
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „Nowe umiejętności – nowe możliwości

 

 

 

IT Grzegorz Chojnacki w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Jeśli jesteś:

 • w wieku 18 – 64 lata,
 • mieszkasz w województwie śląskim,
 • staraciłeś/aś pracę w okresie ostatnich 6-mcy lub jesteś zagrożony/a zwolnieniem

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe: „Spawacz metoda MIG i MAG”, „Pracownik obsługi biur z elementami kadr – płac i księgowości”„Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji – magazynier”, „Telemarketer – sprzedawca - magazynier”. Plakat

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:21) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:21)
Bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych oraz przewidzianych do zwolnienia w ramach projektu „Gotowi do zmian”

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Powodem zwolnień może być zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, zmniejszenie produkcji, reorganizacja zakładu pracy wiążąca się z likwidacją niektórych stanowisk pracy, zmiana technologii produkcji, ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji i związanych z tym zwolnień wśród pracowników, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz wśród pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Projekt zakłada bezpłatny udział w jednej z poniższych ścieżek aktywizacyjnych i obejmuje:

ścieżka A:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze
 2. Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Wsparcie pomostowe
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe
 5. Pośrednictwo pracy

 • ścieżka B:

 1. Udział w Poradnictwie zawodowym
 2. Udział w szkoleniach przekwalifikowujących
 3. Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do 60 osób mieszkających na obszarze woj. śląskiego. Adresatami wsparcia są osoby należące do jednej z 2 grup:

 • 40 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego/ych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • 20 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 785 78 50, 531 319 161 lub do odwiedzin strony internetowej projektu: www.gotowi.lechaa.pl

Dodane przez: S K (2014-04-03 11:15) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-04-03 11:15)
Projekt „Krajowa kampania informacyjno – promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników”

 

 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST zaprasza osoby niedosłyszące i głuchonieme do udziału w projekcie „Krajowa kompania informacyjno - promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem projektu jest upowszechnianie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku osób niesłyszących oraz zmniejszenie negatywnych postaw i zjawisk wśród instytucji publicznych i pracodawców wobec osób niesłyszących na rzecz wspierania osób niesłyszących w życiu zawodowym i rodzinnym.                                                                    

Projekt przewiduje pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.glusitv.pl/rownosc

Dodane przez: S K (2014-02-13 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-03-04 13:50)
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”

 

 

 

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-2015 w kwalifikacje i umiejętności  odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezrobotni absolwenci uczelni wyższych (posiadający minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowani w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia. Dodatkowe punkty w rekrutacji zostaną przyznane osobom nieposiadającym doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy,
 • kurs „programowanie aplikacji internetowych” wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • półroczny, płatny staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych.

 

więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.programowaniekariery.us.edu.pl

Dodane przez: S K (2014-04-28 07:43) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-28 07:43)
7117737d100a748bc669536abc09a18af0d920e7be62a96a45c946af5d6b336e52fabb1d2b3f5578844fe11e55e01ab58874ee979c414ba8e796386ee6acdc65409562ce347e8bf3b6b61adca24d868c8885ebbe35f5d4a1079f7e178ab86325dc109503d4ef93955a988841d57eb9d5426c484351be5399b9f259f44190e5d2c57144d63646cb0645d3bf1e81d3e177e98605c3ab5b01575d60baaae2e533855a7e82120dcdf1e239bf06374018e792bb1c9eca9c4235a38c85e282c3e769526bd189f87e61416d2d39ab0594cb9b4975a85106cdf7e33b869f392dea33598dcdb22a9c32275d42618b3c4a0947230a1ae73158e9bdfd52199f143603482489
Licznik odwiedzin: 1622025
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.