Zielona linia 19 524

Strona w kotraście BIP

Centrala (32) 618-19-00

Fax: (32) 618-19-36

urzad@pup-jaworzno.pl

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc listopad 2015 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Statystyki graficzne
Jesteś tutaj:
Dodane przez: S K (2015-11-27 13:43) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-11-27 13:49)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza do udziału w konferencji
pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szansa dla pracownika i pracodawcy”
organizowanej 3 grudnia 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 32 757 33 36, 32 757 33 43
lub drogą elektroniczną na adres: jdrobot@wup-katowice.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
 

Program konferencji...

więcej
Dodane przez: T P (2015-11-25 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-11-25 14:20)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Przewidywana kwota dofinansowania – do 22.000,00 zł
Przewidywana liczba dofinansowań – 8

w tym:

 • w ramach środków Funduszu Pracy – 7 dotacji
 • w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia – 1 dotacja
więcej
Dodane przez: T P (2015-11-20 09:19) | Zmodyfikowane przez: (2015-11-20 09:21)

Brak Ci pełnego wykształcenia ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego

- zapisz się do Szkoły z Pasją!

 

SUKCES Edukacja Oddział w Katowicach zaprasza osoby bezrobotne bez wykształcenia do skorzystania z oferty edukacyjnej w celu uzupełnienia swojej wiedzy, nabycia kwalifikacji zawodowych, nabycia nowych umiejętności bądź ukończenia przerwanej edukacji.

więcej
Dodane przez: T P (2015-11-18 12:25) | Zmodyfikowane przez: T P (2015-11-24 13:27)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż z uwagi na procedury związane z rozpatrywaniem wniosków oraz zawieraniem umów w sprawie sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - ostateczny termin składania wniosków przez Pracodawców zainteresowanych tą formą wsparcia upływa w dniu 20 listopada 2015 r.

więcej
Dodane przez: T P (2015-11-13 14:07) | Zmodyfikowane przez: (2015-11-13 14:11)

Możesz mieć wpływ na dzielnicę w której działasz! Weź udział w tworzeniu programu rewitalizacji.


 

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na otwarte spotkania warsztatowe dotyczące tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wstępnie, po przeprowadzeniu analizy czynników i zjawisk kryzysowych przyjęto, że działania rewitalizacyjne powinny zostać skoncentrowane w trzech częściach miasta: Szczakowej
i Pieczyskach oraz w Śródmieściu (obszar Rynku, Małego Rynku oraz Osiedla Tadeusza Kościuszki). Będzie to druga edycja programu rewitalizacji, pierwsza była realizowana w latach 2007-2013 (załącznik: ulotka LPR)


 

więcej na: http://www.jaworzno.pl

więcej
Dodane przez: S K (2015-10-29 12:38) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-10-29 12:51)

„Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem zewnętrznego błysku,
ale sprawą jakości całej konstrukcji.”

Werner Niefer (1926-93), menedżer niemiecki

W dniu 22 października 2015r. w siedzibie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworznie - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zorganizował warsztaty pn. „Wizerunek doradcy kariery” dla doradców zawodowych i pedagogów z Jaworznickich szkół i instytucji w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego w tym roku ideą przewodnią jest dewiza „Poznaj swojego doradcę kariery”. W warsztatach łącznie wzięło udział 14 osób, które na co dzień zajmują się udzielaniem pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. Warsztaty obejmowały tematykę związaną z profesjonalnym budowaniem własnego warsztatu, zarządzaniem czasem jak i wyglądem zewnętrznym. Uczestnicy mieli okazje posłuchać prelekcji z zakresu „Organizacji czasu pracy”, która uświadomiła im, iż dobre zaplanowanie wykonywanych zadań i obowiązków wpływa na sprawniejsze wykorzystanie przeznaczonego na ten cel czasu. Prelekcja pracownika Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn. „Warsztat pracy doradcy zawodowego jako element profesjonalnego wizerunku” pozwoliła zdobyć cenne informacje jak zadbać o swoją wiedzę, kompetencje i warsztat pracy. Ponadto wykwalifikowana makijażystka omówiła i zaprezentowała na wybranych uczestniczkach profesjonalny makijaż zawodowy. Spotkanie stanowiło też świetną okazję do wymiany informacji dotyczących specyfiki warsztatu pracy doradców zawodowych różnych instytucji w naszym mieście.

więcej
Dodane przez: T P (2015-09-28 08:39) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-10-28 08:09)

Tegoroczna czterdziesta jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości Społecznej łącząca obszar zatrudnienia z ekonomią społeczną odbyła się 24 września 2015r. Targi Pracy i Przedsiębiorczości Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była wysoka frekwencja zarówno wśród wystawców oraz osób bezrobotnych, którzy przybyli na tegoroczną jesienną edycję Targów – ponad 1000 osób.

więcej
Dodane przez: S K (2015-09-04 07:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-09-04 08:19)

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w Sosnowcu działa Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który świadczy bezpłatne usługi w zakresie wszystkich programów operacyjnych, finansowanych ze środków EFRR, EFS oraz FS.

Punkt udziela informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:
- ogólnym – dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy europejskich (poszukiwanie możliwości finansowania dla projektów),
- specjalistycznym – informacje nt. warunków ubiegania się o dotacje (pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych) oraz realizacji projektów (pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).

więcej
Dodane przez: S K (2015-08-28 13:27) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-08-28 13:34)

Fundacja Integracja zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie "Sprawni w pracy", który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są nastawione na poszukiwanie pracy,
 • nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej lub pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.
więcej
Dodane przez: S K (2015-08-03 13:36) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-08-03 20:14)

W głównym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 od czerwca funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, w którym mieszkańcy mogą sfinalizować procedurę związaną z zakładaniem bezpłatnego konta umożliwiającego elektroniczny kontakt z instytucjami. Dzięki platformie ePUAP każdy obywatel jest w stanie załatwić urzędowe formalności przez Internet. Więcej informacji na stronie www.jaworzno.pl

więcej
Dodane przez: S K (2015-07-03 11:34) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-07-03 11:55)

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaprasza osoby do 30 roku życia do składania
wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego
.

więcej
Dodane przez: T P (2015-06-25 14:55) | Zmodyfikowane przez: T P (2015-06-26 14:38)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wraz z innymi Powiatowymi Urzędami Pracy przystąpił do Umowy Partnerstwa Lokalnego w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, celem realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy, przedsiębiorczości i rozwoju zasobów ludzkich, inicjowania zmian o charakterze prawnym oraz organizacji spotkań i konferencji (m.in. w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach).

więcej
Dodane przez: S K (2015-06-11 09:19) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-08-11 09:31)

W Maltańskich Ośrodkach Pomocy w Warszawie, Olsztynie, Katowicach i Poznaniu pracownicy będą odpowiadać na wszelkie pytania związane z niepełnosprawnością. Każdy kto zadzwoni, napisze lub przyjdzie będzie mógł uzyskać informacje m.in. na temat: ulg i uprawnień, dostępnych usług, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, programów i projektów, sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudniania, pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Można będzie skorzystać również z poradnictwa psychologicznego i społeczno – prawnego.

Maltański Ośrodek Pomocy w Katowicach zaprasza od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 ul. Powstańców 21 tel. 32 785 86 68, 697 903 745 e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl

więcej
Dodane przez: S K (2015-06-01 13:04) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-06-02 13:40)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że zasiłki dla bezrobotnych w roku 2015 nie będą podlegały waloryzacji i pozostaną na dotychczasowym poziomie określonym w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( M.P. z 2014r., poz. 367). W związku z powyższym w br. nie będzie również zmiany wysokości świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ustalanych na podstawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 

Podstawa prawna:

- art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Z 2015r., poz. 149 z późn. zm );
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014r. (M.P. z 2015r., poz. 109 )

 

 

więcej
Dodane przez: T P (2015-04-22 12:56) | Zmodyfikowane przez: T P (2015-04-22 13:21)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

więcej
Dodane przez: S K (2015-04-15 12:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-04-15 13:14)

Tegoroczna wiosenna edycja Targów Pracy i Edukacji łącząca obszar zatrudnienia z edukacją odbyła się 14 kwietnia br. Targi Pracy i Edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była wysoka frekwencja zarówno wśród uczniów jak i wystawców oraz osób bezrobotnych, którzy przybyli na tegoroczną wiosenną edycję Targów – ponad 1000 osób.

Na Targi Pracy i Edukacji przybyło:

 • 25 pracodawców,
 • 5 Urzędów Pracy (Mysłowice, Sosnowiec, Oświęcim, Chrzanów, Katowice)
 • 3 OHP Młodzieżowe Biura Pracy,
 • 11 specjalistów oraz pozostałych instytucji m.in.: ZUS o/Sosnowiec Inspektorat w Jaworznie, MOPS Jaworzno, WUP Katowice, CIS Jaworzno,
 • 3 ośrodki szkoleniowe,
 • 20 szkół
więcej
Dodane przez: S K (2015-03-16 00:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-03-24 13:29)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach – Filia w Częstochowie w dniu 12 marca 2015r. zorganizował spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zwolnionych z sektora oświaty w ramach projektu „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Dodane przez: S K (2015-02-05 11:10) | Zmodyfikowane przez: (2015-02-05 11:12)

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje o programie „The Job of my Life”, który jest rządowym niemieckim programem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) oraz Bundesagentur für Arbeit (Federalnej Agencji Pracy). Program „The Job of my Life” – MobiPro skierowany jest do niepracujących osób bez wykształcenia wyższego (tytułu magistra) w wieku 18 -27 lat chcących podjąć naukę zawodu i pracę oraz zamieszkać w Niemczech.

więcej
Dodane przez: S K (2015-01-09 12:40) | Zmodyfikowane przez: Administrator ZETO (2015-06-10 14:39)

Stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacone uczestnikom projektów:

EFS PO KL 6.1.3 „Nasze wsparcie – Twój Sukces”
EFS PO KL 6.1.1 „Młodzi aktywni, kreatywni”
EFS POKL 7.2.1 „ Kuźnia przyszłych pracowników”
EFS POKL 6.1.1 „ Twarzą w Twarz z rynkiem pracy”

jako pomoc otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

W związku z powyższym tut. Urząd nie dokonuje wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT – 11 za 2014 rok dla uczestników w/wym. projektów.

więcej
Dodane przez: S K (2014-12-29 00:00) | Zmodyfikowane przez: Administrator ZETO (2015-06-10 15:33)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że od stycznia 2015 roku obowiązywał będzie nowy podział osób bezrobotnych wg liter nazwiska obsługiwany przez indywidualnych doradców klienta.

LITERY

DORADCA KLIENTA

NR POKOJU

NR TELEFONU

GODZINY PRZYJĘĆ

A - CH

Agata Wnorowska

114

32 618-19-14

8:00 – 14:00

Ci - Ga

Adriana Moryc

8:00 – 14:00

Gą - Je

Katarzyna Piszczek

115

32 618-19-15

8:00 – 14:00

Ję - Kow

Katarzyna Siemek

8:00 – 14:00

Koz - Maje

Natalia Marszałek

116

32 618-19-16

8:00 – 14:00

Mak - N

Anna Żbik

8:00 – 14:00

O - P

Wanda Chabiniak

117

32 618-19-17

8:00 – 14:00

R - Stę

Daria Gucik

8:00 – 14:00

Sto - Wę

Anna Gut

118

32 618-19-18

8:00 – 14:00

Wi - Ż

Ewelina Burak

8:00 – 14:00

więcej
Forma aktywizacji Miejscowość Adresat Miejsc Stanowisko Ważność oferty
Porady grupowe PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2013-11-28 do 2015-12-31 szczegóły
Plan szkoleń na 2015 rok PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2015-01-01 do 2015-12-31 szczegóły
Pierwsza stronapierwsza Poprzednia stronapoprzednia Strona nr: 1 Następna stronanastępna Ostatnia stronaostatnia
Nabór na wolontariat w ramach projektu „Tysiące dróg ale jeden duch społeczeństwa obywatelskiego”

Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej poszukuje wolontariuszy na wakacyjne projekty krótkoterminowe w ramach projektu „Tysiące dróg ale jeden duch społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego z Programu „Erasmus+”.

Dostępne miejsca w sierpniu 2015r.:

Rumunia/Baia Mare – projekt dwu miesięczny w organizacji Team for Youth Association (1 miejsce)
Turcja/Gaziantep – projekt dwu miesięczny w organizacji Gaziantep Egitim ve Genclik Derneg (2 miejsca)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem i drobne miesięczne kieszonkowe pokrywane są w 100%. Koszty podróży międzynarodowej dofinansowane są do kwoty ryczałtowej przewidzianej w budżecie zgodnie z kalkulatorem dystansów Komisji Europejskiej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Magdaleną Szabunio oraz przesłanie następujących dokumentów aplikacyjnych:

 • CV i list motywacyjny

 • aplikacja zgłoszeniowa (do pobrania na stronie www.efm.org.pl)

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 74 811 13 99 lub pod adresem mailowym biuro@efm.org.pl

Dodane przez: S K (2015-07-14 12:12) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-07-14 12:13)
Wolontariat Europejski (EVS) – szansa dla Ciebie

Zapraszamy do udziału w Wolontariacie Europejskim w Stowarzyszeniu na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde/ Niemcy. Wolontariat Europejski to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku od 18 do 30 lat bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Program umożliwia nawiązanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służącej również indywidualnemu rozwojowi. Po niezakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w projekcie i określający kompetencje zdobyte podczas pobytu za granicą, co stanowi atut w podejmowaniu przyszłej pracy zawodowej. Podczas wolontariatu nie można studiować ani pracować,  ponieważ to ma być czas poświęcony na prace społeczną. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej...

Dodane przez: S K (2015-05-07 09:04) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-05-07 09:05)
Nabór na wolontariat europejski (EVS)

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides prowadzi obecnie rekrutacje osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). W ramach powyższego można wyjechać do takich krajów jak:

Uczestnikowi projektu zapewniamy:

 • pełen zakres ubezpieczenia
 • umowę z uczestnikiem projektu
 • pokrycie kosztów transportu w obie strony
 • szkolenie przedwyjazdowe i wsparcie podczas trwania projektu
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie na miejscu
 • lekcje języka
 • pokrycie kosztów transportu lokalnego na miejscu
 • referencje po zakończeniu projektu
 • kieszonkowe na bieżące wydatki

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, jeżeli w ogłoszeniu nie wskazano inaczej, należy przesyłać na adres e-mai: natalia@bonafides.pl. Więcej informacji nt. wolontariatu europejskiego znajdziesz na www.bonafides.pl lub pod numerem telefonu: 32 203 12 18 Zapraszamy również do kontaktu mailowego: marcin@bonafides.pl

Dodane przez: S K (2015-04-14 10:51) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-04-14 10:52)
Program "Wsparcie w starcie II"

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości

- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,

- pozyczki na utworzenie miejsca pracy,

- doradztwo oraz szkolenia.

 

Odnośniki:

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

http://pierwszybiznes.marr.com.pl/

http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=734

 

Dodane przez: S K (2015-03-11 10:49) | Zmodyfikowane przez: (2015-03-11 10:49)
Podnieś kwalifikacje i zbuduj doświadczenie w ramach projektu „Śląska Akademia Handlowca”

 

 

 

 

Firma Spectrum Consulting z Katowic zaprasza do udziału w projekcie „Śląska Akademia Handlowca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Śląska Akademia Handlowca” skierowany jest do 60 osób w wieku do 30 roku życia, będących w rejestrach osób bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie województwa śląskiego, które są zainteresowane nabyciem lub zwiększeniem kwalifikacji oraz zdobyciem doświadczenia w szeroko rozumianym zawodzie handlowca.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci formami wsparcia min. indywidualnym doradztwem w zakresie ustalenia celów zawodowych, warsztatami aktywnego poszukiwania pracy, cyklem szkoleń, stażem zawodowym oraz pośrednictwem pracy.

Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na:
www.spectrumc.com.pl/slaskaakademia/  lub pod numerem telefonu: 509-971-674; 32-733-30-04

Dodane przez: S K (2015-03-11 10:33) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-03-11 10:33)
Weź udział w projekcie i uzyskaj licencję pracownika ochrony!

 

 

 

Grupa CARGO Sp. z o.o. S.K. w Jaworznie zaprasza do udziału w projekcie „Zdobądź licencję pracownika ochrony” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Zdobądź licencję pracownika ochrony” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 21-24 lata, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego oraz posiadających min. wykształcenie gimnazjalne.

Celem w/wym. projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych (w tym 12 Kobiet) poprzez poprawę ich wizerunku i wiary we własne siły oraz nabycie i wzrost kompetencji a także doświadczenia zawodowego, tj. bezpłatne przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka zostanie objęty/a następującym wsparciem:

 • opracowanie strategii rozwoju i Indywidualnego Planu Działania – szkolenie grupowe prowadzone przez doradców zawodowych oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
 • kurs „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”,
 • szkolenie „Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez”,
 • kurs języka angielskiego wraz z certyfikacją TOEIC,
 • staż na stanowisku asystenta pracownika ochrony lub stewarda.

 Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na:
www.pracownikochrony.cargo.edu.pl
oraz pod nr tel.: 32 413 88 53 lub 795 501 715

Dodane przez: S K (2015-02-24 08:19) | Zmodyfikowane przez: (2015-02-24 08:19)
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z preferencyjnym oprocentowaniem

 

 

 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział  w Katowicach zaprasza osoby rozpoczynające działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Rozpocznij działalność – pożyczymy Ci sukcesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, działanie 6.2.

Celem projektu jest wsparcie osób przedsiębiorczych w województwie śląskim, chcących założyć działalność gospodarczą, poprzez udzielenie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

▪ Pożyczki na rozpoczęcie działalności:

 • w wysokości od 10 – 50 tys. zł,
 • preferencyjne oprocentowanie w wys. 1%,
 • okres spłaty do 60 miesięcy,
 • przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe.

▪ Usługi doradczo-szkoleniowe:

 • szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności,
 • doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Uczestnicy projektu zarówno przed, jak i po założeniu firmy otrzymują bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze w prowadzeniu firmy.

Więcej informacji nt. projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie:

http://www.pozyczymy.fundusz-silesia.pl

Dodane przez: S K (2015-02-24 08:13) | Zmodyfikowane przez: S K (2015-02-24 08:14)
Rekrutacja do projektu Kompetencje ICT!

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach rozpoczyna rekrutację do szóstej edycji szkolenia w ramach projektu „Kompetencje ICT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.6.2 PO KL. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu będzie miał/a możliwość wzięcia udziału w szkoleniu Pakiet graficzny zawierający  4 moduły: CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Flash, HTML. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny! W ramach projektu sfinansowane zostaną również koszty podręczników, zwrot kosztów dojazdu oraz catering. Szkolenia będą realizowane w Katowicach.

Więcej informacji nt. projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie: www.kompetencje.garr.pl

Dodane przez: S K (2015-02-05 11:23) | Zmodyfikowane przez: (2015-02-05 11:23)
Bezpłatne szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji personalnych i społecznych

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia dla Młodych”, który umożliwia  zdobycie kompetencji personalno - społecznych niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym. Jest to nowa inicjatywa społeczna firmy Tesco, która postanowiła wykorzystać swoje doświadczenia jako pracodawcy współpracującego z milionami młodych ludzi na całym świecie i zaoferować odpowiedź na rosnący problem społeczny, jakim jest przepaść między wymaganiami obecnego rynku pracy a przygotowaniem absolwentów, którym niejednokrotnie brak właśnie tzw. kompetencji miękkich. Program składa się z dwóch typów szkoleń,  indywidualnych e-learningowych i  grupowych warsztatowych - przeprowadzanych bezpośrednio w szkołach, uczelniach i placówkach skupiających młodych ludzi, jak również wszystkich chcących odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Szkolenia i warsztaty w ramach „Akademii dla Młodych” zostały przygotowane przez ekspertów HR i zostały dostosowane do ludzi młodych w wieku 14-19 i 19+. Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniach i warsztatach. Więcej informacji o projekcie i zawartych w nim szkoleniach i warsztatach na stronie projektu: www.akademiadlamlodych.pl. Aby przystąpić do współpracy w ramach bezpłatnych warsztatów prowadzonych bezpośrednio w Urzędach Pracy  prosimy o kontakt z sekretariatem programu pod adresem: kontakt@akademiadlamlodych.pl  

Dodane przez: S K (2014-12-22 13:12) | Zmodyfikowane przez: (2014-12-22 13:12)
Rekrutacja do projektu Kompetencje ICT!

 

 

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie „Kompetencje ICT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.6.2 PO KL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-64, mieszkających na terenie województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a następnie wzrost ich uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego poprzez udział w szkoleniach z zakresu ICT.

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu będzie miał/a możliwość wzięcia udziału w szkleniu Pakiet graficzny zawierający  4 moduły: CorelDraw, Photoshop, Adobe Flash, HTML. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty podręczników, zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

Więcej informacji nt. projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie:

www.kompetencje.garr.pl

Dodane przez: S K (2014-11-26 12:31) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-11-26 12:35)
Rekrutacja do projektu „Modzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

 

 

 

Biuro Projektu Business School Sp. Jawna informuje, iż rozpoczęła rekrutację do projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Celem projektu jest pomoc w podniesieniu kwalifikacji oraz nabyciu nowych umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 24 lata zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące ścieżki wsparcia:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • szkolenia zawodowe:

             specjalista ds. obsługi administracyjno – biurowej
             pracownik call center

 • staże zawodowe

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! W ramach projektu sfinansowane zostaną również materiały dydaktyczne i pomocnicze, stypendium szkoleniowe lub stażowe, refundacja kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną, catering oraz ubezpieczenie.

Więcej informacji nt. projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie:

www.business-school.pl/mlodzislask
oraz pod nr tel.: 516 369 101, 516 369 302

Dodane przez: S K (2014-11-26 12:09) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-11-26 12:15)
Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób z niepełnoprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne, jak również ich opiekunów, dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej grupy odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się min.:

 • staże rehabilitacyjne,
 • praktyki,
 • szkolenia zawodowe,
 • poradnictwo i pośrednictwo pracy,
 • konsultacje z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy:

 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z współistniejącymi innymi schorzeniami,
 • pozostają bez zatrudnienia i nie wykonują pracy zarobkowej,
 • mieszczą się w przedziale wiekowym od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet) do 64 lat (w przypadku mężczyzn)

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Więcej informacji nt. projektu znajdziesz w załączonym pliku na stronie internetowej: www.itntegracja.org oraz pod nr tel.: 505-606-661, 505-606-746, e-mail: katowice@integracja.org

Dodane przez: S K (2014-08-29 09:54) | Zmodyfikowane przez: (2014-08-29 09:54)
Projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

"Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości"

Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz innych pracowników sektora oświaty zwolnionych
po 31 grudnia 2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

W ramach projektu będzie można skorzystać ze szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, substydiowanego zatrudnienia, poradnictwa zawodowego
i psychologicznego. Więcej informacji pod adresem: http://www.wup-katowice.pl/pl/aktualnosc/0/1406547182

Dodane przez: S K (2014-08-11 08:07) | Zmodyfikowane przez: Administrator ZETO (2015-06-10 16:02)
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”

 

 

 

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-2015 w kwalifikacje i umiejętności  odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezrobotni absolwenci uczelni wyższych (posiadający minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowani w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia. Dodatkowe punkty w rekrutacji zostaną przyznane osobom nieposiadającym doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy,
 • kurs „programowanie aplikacji internetowych” wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • półroczny, płatny staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych.

 

więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.programowaniekariery.us.edu.pl

Dodane przez: S K (2014-04-28 07:43) | Zmodyfikowane przez: (2014-04-28 07:43)
Bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych oraz przewidzianych do zwolnienia w ramach projektu „Gotowi do zmian”

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, lub są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Powodem zwolnień może być zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, zmniejszenie produkcji, reorganizacja zakładu pracy wiążąca się z likwidacją niektórych stanowisk pracy, zmiana technologii produkcji, ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji i związanych z tym zwolnień wśród pracowników, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne oraz wśród pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Projekt zakłada bezpłatny udział w jednej z poniższych ścieżek aktywizacyjnych i obejmuje:

ścieżka A:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze
 2. Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Wsparcie pomostowe
 4. Przedłużone wsparcie pomostowe
 5. Pośrednictwo pracy

 • ścieżka B:

 1. Udział w Poradnictwie zawodowym
 2. Udział w szkoleniach przekwalifikowujących
 3. Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do 60 osób mieszkających na obszarze woj. śląskiego. Adresatami wsparcia są osoby należące do jednej z 2 grup:

 • 40 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego/ych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • 20 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 785 78 50, 531 319 161 lub do odwiedzin strony internetowej projektu: www.gotowi.lechaa.pl

Dodane przez: S K (2014-04-03 11:15) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-04-03 11:15)
Trener pracy moją szansą! Weź udział w projekcie dla pełnoletnich bezrobotnych niepełnosprawnych!

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają do udziału w programie pn. „Trener pracy moją szansą! - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program aktywizacji społeczno – zawodowej skierowany jest do 40 osób pełnoletnich, niezatrudnionych oraz posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Celem programu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. W ramach programu uczestnicy/uczestniczki objęci zostaną indywidualnym wsparciem trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa.

Nie czekaj! Ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji nt. programu znajdziesz TUTAJ

lub pod numerami tel.: 728-603-622, 731-705-806, 731-705-781  

Dodane przez: S K (2014-03-04 13:49) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-07-25 13:33)
Projekt „Krajowa kampania informacyjno – promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników”

 

 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST zaprasza osoby niedosłyszące i głuchonieme do udziału w projekcie „Krajowa kompania informacyjno - promocyjna wspierająca osoby głuche i niedosłyszące w powrocie na rynek pracy i jako wartościowych pracowników” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Celem projektu jest upowszechnianie zasady równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku osób niesłyszących oraz zmniejszenie negatywnych postaw i zjawisk wśród instytucji publicznych i pracodawców wobec osób niesłyszących na rzecz wspierania osób niesłyszących w życiu zawodowym i rodzinnym.                                                                    

Projekt przewiduje pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na www.glusitv.pl/rownosc

Dodane przez: S K (2014-02-13 11:05) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-03-04 13:50)
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie: „Nowe umiejętności – nowe możliwości

 

 

 

IT Grzegorz Chojnacki w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 8.1.2 PO KL

Jeśli jesteś:

 • w wieku 18 – 64 lata,
 • mieszkasz w województwie śląskim,
 • staraciłeś/aś pracę w okresie ostatnich 6-mcy lub jesteś zagrożony/a zwolnieniem

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe: „Spawacz metoda MIG i MAG”, „Pracownik obsługi biur z elementami kadr – płac i księgowości”„Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji – magazynier”, „Telemarketer – sprzedawca - magazynier”. Plakat

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:21) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:21)
Zapraszamy do udziału w projekcie „NOWY ZAWÓD = PEWNA PRACA”

 

 

 

Firma TERRA  Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza osoby zainteresowane do II tury naboru do projektu „Nowy zawód = pewna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywizację społeczną osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (w szczególności długotrwałego) i ubóstwa, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez kompleksowe wsparcie tych osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Poradnictwo psychologiczne  - indywidualne oraz  grupowe,
 2. Szkolenie zawodowe -  pracownik ds. kadr i płac, sprzedawca,  pracownik kancelaryjny,
 3. Szkolenia językowe -  język angielski oraz niemiecki,
 4. Szkolenia komputerowe -  ECDL Start,
 5. Staż u pracodawców ( 6 m-cy) w zawodzie, w którym uczestnik projektu odbył szkolenie zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na : www.nowyzawod-pewnapraca.pl

Dodane przez: S K (2014-02-12 14:19) | Zmodyfikowane przez: S K (2014-02-12 14:19)
Trening Smaków

                                                         

 

 

 

Firma EVACO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Trening Smaków” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro przedsiębiorstw z województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Projekt zakłada bezpłatny udział w szkoleniach obejmujących 88 godzin szkoleniowych prowadzonych przez znakomitych trenerów oraz zapewnia zapoznanie się z nowymi trendami sztuki kulinarnej i nowoczesnym sprzętem gastronomicznym.

W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje szkoleń w następujących terminach:

 • styczeń – czerwiec 2014r.,

 • czerwiec – listopad 2014r.,

 • wrzesień 2014r. - luty 2015r.

Więcej informacji nt. projektu znajdziesz na: www.treningsmakow-slask.pl

Dodane przez: S K (2013-12-27 12:27) | Zmodyfikowane przez: Administrator ZETO (2015-06-10 15:43)
Chcesz zostać programistą?

Jeśli chcesz zostać programistą komputerowym wejdź na stronę internetową:
www.kuzniaprogramistow.pl

Misją Fundacji Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP jest wspieranie rozwoju branży informatycznej w Polsce. Fundacja podjęła inicjatywę pod nazwą „Kuźnia Programistów”, której zadaniem jest promocja zawodu programista wraz z umożliwieniem rożnym grupom zawodowym i wiekowym nauki programowania od podstaw. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnego e-learningowego kursu programowania. Więcej informacji nt. kariery programisty na www.kuzniaprogramistow.pl

Dodane przez: S K (2013-12-09 11:30) | Zmodyfikowane przez: (2013-12-09 11:30)
7117737d100a748bc669536abc09a18af0d920e7be62a96a45c946af5d6b336e9afe2b097f3a1f44caf956c20b7991ad52fabb1d2b3f5578844fe11e55e01ab58874ee979c414ba8e796386ee6acdc65409562ce347e8bf3b6b61adca24d868c8885ebbe35f5d4a1079f7e178ab86325dc109503d4ef93955a988841d57eb9d5426c484351be5399b9f259f44190e5d2c57144d63646cb0645d3bf1e81d3e177e98605c3ab5b01575d60baaae2e533855a7e82120dcdf1e239bf06374018e792bb1c9eca9c4235a38c85e282c3e769526bd189f87e61416d2d39ab0594cb9b4975a85106cdf7e33b869f392dea33598dcdb22a9c32275d42618b3c4a0947230a1ae73158e9bdfd52199f143603482489
Licznik odwiedzin: 3181141
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.