Strona w kotraście BIP

Centrala (32) 618-19-00

Fax: (32) 618-19-36

urzad@pup-jaworzno.pl

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc marzec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Statystyki graficzne
Jesteś tutaj:
Dodane przez: S K (2017-03-28 14:43) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-03-28 14:57:02)

Zorganizowane po raz 43 Targi Pracy, połączyły obszar zatrudnienia z edukacją. Dla osób młodych dokonujących wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub poszukujących zatrudnienia, była to doskonała okazja by dowiedzieć się jakie kwalifikacje są aktualnie poszukiwane przez pracodawców oraz zweryfikowania ich z ofertami szkół.

W Targach Pracy i Edukacji uczestniczyło:

 • 31 pracodawców
 • 5 Urzędów Pracy (Sosnowiec, Oświęcim, Chrzanów, Będzin, Katowice)
 • 8 specjalistów oraz pozostałych instytucji m.in.: ZUS o/Sosnowiec Inspektorat w Jaworznie, MOPS Jaworzno, WUP Katowice, CIS Jaworzno, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Jaworzno, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Katowice
 • 11 szkół
 • Podczas Targów Pracy i Edukacji zaprezentowanych zostało ponad 600 ofert pracy na blisko 3000 miejsc pracy.
 • Ponad 1000 miejsc pracy zaprezentowała obecna na TPiE firma AMAZON Sp. z o.o. ,która rozpoczyna nową inwestycję na terenie Sosnowca. Przedstawiciele firmy AMAZON wraz z Agencją Zatrudnienia ADECCO, informowali o procesach rekrutacyjnych oraz rodzajach stanowisk jakie będą oferowane w nowym centrum logistycznym.
 • Dużą atrakcją tegorocznych Targów Pracy i Edukacji była niewątpliwie Firma Wizzair, która poszukiwała podniebnych pracowników przede wszystkim na stanowiskach stewardessy.
 • Bogatą ofertę edukacyjną kierowaną do młodzieży, która zamierza kontynuować dalszą naukę, zaprezentowało 11 szkół: szkoły ponadgimnazjalne, policealne i uczelnie wyższe z terenu miasta Jaworzna i miast ościennych.
 • Na Targach Pracy i Edukacji przedstawiono również oferty pracy za granicą. Przedstawiono 554 oferty pracy na ponad 3113 miejsc pracy rozpowszechnionych przez Wojewódzkie Urzędu Pracy. Najwięcej ofert pracy pochodziło z Niemiec, Czech, Belgi i Wielkiej Brytanii.
 • Dominującą rolę odgrywały zawody takie jak: opiekun osób starszych, magazynier z uprawnieniami, pracownik ogólnobudowlany, spawacz, elektryk, pracownicy do zbiorów.
 • Doradcy zawodowi tut. Urzędu Pracy w trakcie trwania Targów przeprowadzali dla zainteresowanych testy w celu określenia ich preferencji i zainteresowań zawodowych jak również służyli wsparciem w zakresie: wyboru lub zmiany zawodu, określenia kierunku kształcenia lub szkolenia, poznania przyczyny niepowodzeń zawodowych, pomocy przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych.
więcej
Dodane przez: S K (2017-03-27 13:53) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-03-27 14:08:23)

NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dla 2 osób.

Korzyści dla pracodawcy:

 • możliwość przygotowania pracownika pod potrzeby pracodawcy - w zawodzie umożliwiającym uzyskanie tytułu czeladnika;

 • otrzymanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego w wysokości do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu;

 • możliwość otrzymania jednorazowej premii po ukończeniu praktycznej nauki zawodu oraz zdaniu egzaminu przez uczestnika - w wysokości ok. 400 zł za każdy miesiąc realizacji programu przygotowania zawodowego.

Zainteresowanych Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.

więcej
Dodane przez: S K (2017-03-15 08:39) | Zmodyfikowane przez: T P (2017-03-17 13:32:54)


 Powiatowy Urząd Pracy wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, osobom bezrobotnym oraz pracodawcom uruchamia od 16 marca br. - Punkt Informacyjny ,,BLIŻEJ KLIENTA” w Galerii GALENA w Jaworznie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska znajdującego się w pasażu przy hipermarkecie Carrefour w Galerii GALENA w każdy czwartek od godziny 12.00 do godziny 16.00

Przygotujemy dla Państwa :

 • oferty pracy
 • formy wsparcia dla osób poszukujących pracy oraz pracodawców
 • pomoc w poszukiwaniu pracowników

więcej
Dodane przez: T P (2017-03-10 14:34) | Zmodyfikowane przez: T P (2017-03-24 08:40:18)

W związku z realizacją programu specjalnego „Aktywna mimo wszystko” finansowanego ze środków Funduszu Pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zamierza zlecić zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 4 uczestniczek w/w programu.
 

Instytucje szkoleniowe zainteresowane wykonaniem powyższej usługi – prosimy o złożenie oferty zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia do dnia 16 marca br. na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno. Dopuszcza się również możliwość złożenia przedmiotowej oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres: szkolenia@pup-jaworzno.pl (zeskanowana cała oferta wraz z załącznikami), a następnie złożenie wersji papierowej oferty dnia następnego. Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z Wykonawcą, który spełni warunki udziału w zamówieniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami
Wynik postępowania ......

 

więcej
Dodane przez: S K (2017-02-28 14:38)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Przewidywana kwota refundacji: 22.000,00 zł

Jednocześnie informujemy, że wnioski wraz z załącznikami można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9b (w godzinach od 7.30 do 14.30) albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich (za datę złożenia wniosku o refundację, uznaje się datę wpływu wniosku o refundację do siedziby PUP) w terminie od dnia 01 marca 2017r. Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Jaworzno, ul. Północna 9b, pok. 103 lub 104 (I piętro), tel 032 61 81 903 lub 032 61 81 904.

więcej
Dodane przez: S K (2017-02-23 15:08) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-02-28 10:17:22)
więcej
Dodane przez: S K (2017-02-23 15:06) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-02-28 10:18:05)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy.
Przewidywana kwota dofinansowania – 22.000,00 zł
Przewidywana liczba dofinansowań – 5

więcej
Dodane przez: S K (2017-02-23 15:02) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-02-28 10:18:31)
więcej
Dodane przez: S K (2017-02-17 13:52) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-02-17 13:59:37)

Rozpoczynamy program dla kobiet, które chcą zmienić coś w swoim życiu

Jeśli:

 •  nie masz kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego
 •  przez dłuższy czas nie pracowałaś

TEN PROGRAM JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

więcej
Dodane przez: S K (2017-01-04 14:46)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż zostały ustalone priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. Jednocześnie informujemy, iż Pracodawcy będą mogli składać wnioski po ogłoszeniu naboru wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie tut. Urzędu Pracy.
Źródło do informacji na stronie MRPiPS link...

 

 
więcej
Dodane przez: S K (2017-01-03 14:36) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-01-05 07:31:25)
Informacja o dochodach oraz  pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
w roku 2016  (PIT- 11)
zostanie przesłana listownie za pośrednictwem ,,Poczty Polskiej”

do dnia 28 lutego 2017r.

 
Wypłacone w 2016r. świadczenia w ramach:
 
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój  (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - Projekt ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (II).

Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego  na  lata  2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (EFS) - Projekt  ,,Aktywizacja  osób  bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (II)”.

Podlegają zwolnieniu z poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust. 1 pkt 137  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 2032).
 
Osobom pobierającym  świadczenia w ramach powyższych projektów PIT- 11 nie będzie wystawiany
więcej
Dodane przez: S K (2016-12-06 12:45) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-12-06 13:09:21)

Dnia 29 listopada 2016r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu "Moje CV" Komisja konkursowa miała do ocenienia 26 prac uczniów z następujących placówek:

- I Liceum Ogólnokształcące - 9 prac
- II Liceum Ogólnokształcące - 2 prace
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 -10 prac
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - 3 prace
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 2 prace

Komisja dokonała oceny prac wg ustalonych w Regulaminie kryteriów tj.: zgodność z tematyką, poprawność formalna, kreatywność i forma wykonania.

więcej
Dodane przez: T P (2016-11-30 13:00) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-12-01 14:43:15)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna liczba refundacji – 1

więcej
Dodane przez: T P (2016-10-14 12:26) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-11-02 08:59:11)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalne ze środków PRFON w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej
Dodane przez: S K (2016-09-21 09:32)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zorganizował po raz 42 Targi Pracy, które odbywają się nieprzerwanie od 21 lat. Jesienne Targi Pracy miały miejsce w Hali Widowiskowo Sportowej MCKiS w Jaworznie w dniu 20 września 2016r. Dla osób, które poszukiwały zatrudnienia, chcą zmienić pracę lub dopiero stoją przed wyborem drogi zawodowej, była to doskonała okazja, aby mogli zapoznać się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, bazą ofert, oraz spotkać potencjalnych pracodawców.

więcej
Dodane przez: S K (2016-08-11 09:50) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-08-11 09:51:16)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ZWROTU ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZY REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej ze środków PRFON w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dnia 22 sierpnia 2016r. Przewidywana kwota refundacji – 25.000,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Jaworzno, ul. Północna 9b, pok. 19 (parter), tel 032 61 81 928 lub 032 61 81 929.

więcej
Dodane przez: S K (2016-08-09 14:47)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy.
Przewidywana kwota dofinansowania – 22.000,00 zł
Przewidywana liczba dofinansowań – 3

więcej
Dodane przez: S K (2016-07-26 14:21)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków z Funduszu Pracy
Przewidywana kwota refundacji: 22.000,00 zł
Przewidywana liczba refundacji: 6

więcej
Dodane przez: S K (2016-07-19 14:58) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-08-04 13:34:37)

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
W RAMACH PROGRAMU „SKUTECZNIE DO CELU”

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu specjalnego „Skutecznie do celu”.

Przewidywana kwota refundacji: 25.000,00 zł
Przewidywana liczba refundacji: 1

więcej
Dodane przez: S K (2016-07-18 14:40) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-07-18 14:39:30)
                                                   

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (II)”
– Działanie 7.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (II)” – Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przewidywana kwota refundacji – 22.000,00 zł
Przewidywana liczba refundacji – 5, dla osób:

 • niepełnosprawnych

 • długotrwale bezrobotnych* 

 • powyżej 50 r.ż.

* obejmuje osoby nieprzerwanie bezrobotne przez okres ponad 12 miesięcy

więcej
Forma aktywizacji Miejscowość Adresat Miejsc Stanowisko Ważność oferty
Plan szkoleń na 2017 rok PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2017-01-01 do 2017-12-31 szczegóły
Porady grupowe i informacja zawodowa grupowa PUP Jaworzno osoby bezrobotne od 2016-01-01 do 2017-12-31 szczegóły
Pierwsza stronapierwsza Poprzednia stronapoprzednia Strona nr: 1 Następna stronanastępna Ostatnia stronaostatnia
Chcesz utrzymać zatrudnienie lub podjąć pracę? – podnieś swoje kwalifikacje to projekt dla Ciebie!

Firma Keystone Consulting w związku z realizacją projektu pod nazwą "Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” zaprasza na n/w szkolenia finansowane w 100% ze środków unijnych: pracownik działu kadr, obsługa płacowa, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, telefoniczna obsługa klienta, przedstawiciel handlowy, grafika komputerowa PHOTOSHOP, grafika komputerowa COREL, ECDL, język angielski. Z projektu mogą skorzystać osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, uczące się lub mieszkające na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami lub wspólnikami przedsiębiorstw.

Szczegóły na stronie: www.keystone.com.pl/projekt-unijny-3/
Kontakt: tel. 609 090 609, 605 506 777, 500 185 139
e-mail: biuro@keystone.com.pl

Dodane przez: S K (2017-03-15 13:10) | Zmodyfikowane przez: (2017-03-15 13:10)
III Targi Pracy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach w dniu 29 marca 2017r. w godzinach od 10.00 do 12.00 organizuje III Targi Pracy w Auli Wydziału Studiów Społecznych, III piętro,  ul. Piłsudskiego 9. W ramach powyższego wystawcami będą pracodawcy, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież szkolna oraz akademicka.
Dodane przez: S K (2017-03-02 08:55) | Zmodyfikowane przez: S K (2017-03-02 08:58)
Straciłeś pracę lub jesteś w okresie wypowiedzenia lub dobrowolnie odszedłeś z pracy? Skorzystaj – to projekt dla Ciebie!
Ośrodek Szkoleń Zawodowych realizuje projekt pod nazwą "Nowa szansa – Nowa praca", w ramach którego przewidziano: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe (prawo jazdy kat. B,C,C+E, kwalifikacje wstępne przyśpieszone na przewóz rzeczy lub osób, operator maszyn budowlanych, spedycja i transport, pracownik administracyjno - biurowy, przedstawiciel handlowy i inne), 3 miesięczne staże.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkujących województwo śląskie, należących do jednej z wymienionych grup: bezrobotnych, którzy utracili pracę do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub osób, które skorzystały z programu dobrowolnych odejść.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

tel. 32 222 52 57, 518 573 023

mailowo: biuro@osrodekszkoleniakierowcow.pl

osobiście: „Diagno-test”, ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice

Dodane przez: S K (2017-02-27 08:55) | Zmodyfikowane przez: (2017-02-27 08:55)
Jeżeli zamierzasz kontynuować edukację skorzystaj z oferty bezpłatnej nauki w Szkołach EFFEKT w Katowicach - www.effekt.biz.pl
Oferta obejmuje bezpłatne Szkoły dla Dorosłych:

Gimnazjum dla dorosłych http://www.effekt.biz.pl/gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych http://www.effekt.biz.pl/liceum-ogolnoksztalcace
Szkoła Policealna http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna
Asystent Osoby Niepełnosprawnej http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/asystent-osoby niepelnosprawnej
Florysta http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/florysta
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/opiekun-w-domu-pomocy spolecznej
Opiekun Osoby Starszej http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/opiekun-osoby-starszej
Technik Administracji http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-administracji
Technik BHP http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-bhp
Technik Informatyk http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-informatyk
Technik Rachunkowości http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-rachunkowosci
Technik Usług Kosmetycznych http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-uslug- kosmetycznych
Technik Weterynarii http://www.effekt.biz.pl/szkola-policealna/technik-weterynarii
Szkoła Medyczna http://www.effekt.biz.pl/szkola-medyczna
Opiekun Medyczny http://www.effekt.biz.pl/szkola-medyczna/opiekun-medyczny
Ortoptystka http://www.effekt.biz.pl/szkola-medyczna/ortoptystka
Technik Dentystyczny http://www.effekt.biz.pl/szkola-medyczna/technik-dentystyczny
Technik Masażysta http://www.effekt.biz.pl/szkola-medyczna/technik-masazysta

 

Dane teleadresowe:
EFFEKT Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/2
40-013 Katowice
tel. (32) 203 41 75, 720 820 804

Dodane przez: S K (2016-12-20 14:13) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-12-20 14:14)
Planujesz założenie własnej działalności gospodarczej – propozycja współpracy Evenem Sp. z o. o.

Planujesz założenie własnej działalności gospodarczej – propozycja współpracy Evenem Sp. z o. o.

 

Firma Evenem Sp. z o. o. wspiera ludzi w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – świadczy zintegrowane usługi księgowe i prawne, których celem jest pomoc w zakresie otworzenia działalności, wyboru formy opodatkowania, w zakresie prawa, podatków, identyfikacji szans i zagrożeń na rynku, poprzez wspieranie w dalszym wyborze kierunków rozwoju firmy.

Usługi świadczone są bezpłatnie


Dodane przez: T P (2016-11-22 12:52) | Zmodyfikowane przez: T P (2016-12-05 07:56)
Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn zakładu pracy lub w trakcie zwolnienia - zdobądź nowe kwalifikacje!
Śląskie Centrum Szkoleniowe  Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie Outplacement- kluczem do nowego zatrudnienia, skierowanego do osób zamieszkałych woj. Śląskiego, znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub zwolnionych w przyczyn dot. zakładu pracy. W ramach projektu oferuje m.in.:
 • szkolenia zawodowe,
 • 3 miesięczny staż,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • trening rozwoju osobistego oraz kształtowania umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 7605928 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@scs-szkolenia.pl.
Dodane przez: S K (2016-11-15 12:47) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-11-15 12:52)
Zostań księgową - Zdobądź wymarzoną pracę!

Centrum Diagnostyki i Szkoleń rozpoczęło realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod nazwą Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej, który skierowany jest w szczególności do kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, kobiety niepełnosprawne zamieszkujących województwo śląskie.

W ramach wsparcia przewidziano:

- szkolenie z księgowości,

- szkolenie z programu księgowego,

- 3- miesięczny staż,

- indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.

Dodatkowo projekt przewiduje:

- stypendium szkoleniowe,

- płatne staże,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, doradztwo, staże

- wyżywienie na szkoleniach, materiały dydaktyczne, sale wykładowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja trwa od września 2016r. do czerwca 2017r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne i regulamin są dostępne na stronie www.cdisz.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel: 884 97 57 57

Dodane przez: S K (2016-10-26 08:59) | Zmodyfikowane przez: (2016-10-26 08:59)
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 

Zdobądź tytuł CZELADNIKA - zgłoś się do projektu!

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła”, w ramach, którego oferuje:

– doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, opracowanie ofert zawodowych, porady indywidualne, grupowe, wsparcie motywacyjne),

– pośrednictwo pracy,

– warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania pracy,

– nauka zawodu pracodawcy (1008 godzin),

– stypendium szkoleniowe

– potwierdzenie kwalifikacji zawodowych - egzaminy czeladnicze.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 15-29 lat spełniające łącznie następujące warunki:

- niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

 

 

Więcej informacji o projekcie na stronie organizatora: www.ir.katowice.pl

 

Dodane przez: T P (2016-10-17 13:35) | Zmodyfikowane przez: T P (2016-10-17 13:43)
zagrożony zwolnieniem lub w trakcie zwolnienia - zdobądź nowe kwalifikacje!
Firma Business Center 1 zaprasza do udziału w projekcie  „Praca i Ty”, skierowanego do osób powyżej 30 roku życia  - byłych i obecnych pracowników firm woj. Śląskiego przechodzących procesy restrukturyzacyjne i odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych. W ramach ww. projektu oferowane są szkolenia (instalator pomp ciepła, telemarketer, monter instalacji fotowoltaicznych + SEP do 1 kV), doradztwo zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy, egzamin VCC. Udział w projekcie jest bezpłatny! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 253 72 85 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@bc1.pl.


 
Dodane przez: S K (2016-09-29 08:32) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-09-29 08:34)
Bezpłatne szkolenia i staże - zgłoś swoją kandydaturę!

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa OŚWIATA Sp. z.o.o. zaprasza m.in. na bezpłatne szkolenia (budowlane, komputerowe, z zakresu kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci, florystyka) oraz staże realizowane w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Do udziału w projektach zapraszamy osoby niepracujące, zamieszkałe na terenie woj. Śląskiego. Wsparcie udzielane jest w ramach projektów:

 • "Młody budowlaniec - sukces zawodowy" dla osób w wieku 18-24 lata.
W ramach projektu przewidziane jest bezpłatne wsparcie tj.: cykl doradczy, dwa kursy zawodowe (operator koparkoładowarki, operator koparki jednonaczyniowej, operator ładowarki jednonaczyniowej, operator walca, operator wielozadaniowego nośnika osprzętów, operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, operator przecinarki do nawierzchni dróg); 3 – miesięczny staż zawodowy; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 • "Kompetencje cyfrowe dla NEET” dla osób w wieku 15-24 lata.
W ramach projektu przewidziane jest bezpłatne wsparcie tj.: cykl doradczy; szkolenia zawodowe (ECDL BASE – 4 moduły, ECDL IT Security, Efektywne kierowanie zespołem) wraz z egzaminami zewnętrznymi;  3 – miesięczny staż zawodowy;  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 • "Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych" dla osób w wieku 18-24 lata
W ramach projektu przewidziane jest bezpłatne wsparcie tj.:: cykl doradczy; kursy zawodowe (magazynier z obsługą wózka jezdniowego, operator wózka jezdniowego z wysokim składowaniem, spedytor);  3 – miesięczny staż zawodowy;  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 • „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” dla osób w wieku powyżej 30 lat

W ramach projektu przewidziane jest bezpłatne wsparcie tj.: przygotowanie doradcze do wejścia na rynek pracy, zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe (do wyboru: pracownik ochrony mienia, kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci,  florysta / florystyka);  3 - miesięczny staż;  Integracja z Rynkiem Pracy.

Szczegółowe informacje na http://www.oswiata.slask.pl/projekty,of,21

Dodane przez: S K (2016-08-19 09:17) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-08-19 09:18)
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie zawodowe - zgłoś swoją kandydaturę!

Centrum Aktywności Zawodowej PROFESJA w Poznaniu rozpoczęło realizację projektu „Śląskie Centrum Aktywizacji”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego osób z terenu województwa śląskiego.

W ramach projektu przewidziano:

- płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185,00zł miesięcznie/netto)

- pomoc w planowaniu kariery zawodowej i znalezieniu pracy

- bezpłatne kursy zawodowe

- zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia: bezrobotne bądź bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.

Jesteś zainteresowany skontaktuj się:

tel. 537-838-222 mailowo: aktywizacja@profesja-poznan.pl osobiście: Gliwice, ul. Zwycięstwa 14 (pok.104)

Regulamin rekrutacyjny oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

http://www.profesja-poznan.pl/pl/projekty/aktualne/150-slaskie-centrum-aktywizacji

Dodane przez: S K (2016-08-19 09:12) | Zmodyfikowane przez: S K (2016-08-19 09:13)
7117737d100a748bc669536abc09a18af0d920e7be62a96a45c946af5d6b336e3b27f7bbb1ac8c19bdb3fd67232dd50c9bcb8b885d904faeb435cd88f8188fec9afe2b097f3a1f44caf956c20b7991ad52fabb1d2b3f5578844fe11e55e01ab58874ee979c414ba8e796386ee6acdc65409562ce347e8bf3b6b61adca24d868c8885ebbe35f5d4a1079f7e178ab86325dc109503d4ef93955a988841d57eb9d5426c484351be5399b9f259f44190e5d2c57144d63646cb0645d3bf1e81d3e177e98605c3ab5b01575d60baaae2e533855a7e82120dcdf1e239bf06374018e792bb1c9eca9c4235a38c85e282c3e769526bd189f87e61416d2d39ab0594cb9b4975a85106cdf7e33b869f392dea33598d
Licznik odwiedzin: 5285906
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.